Техника административной деятельности

/files/tehnyka_admynystratyvnoy_deyatelnosty.jpgРомановський О. Г. Техніка адміністративної діяльності : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський, С. М. Резнік, Є. В. Воробйова, Т. О. Солодовник ; ред. О. Г. Романовського. — Харків : ФОП Панов А. М., 2016. — 120 с.  Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Справка об авторах и перечень их публикаций:
Романовский А. Г., Резник С. Н., Воробьева Е. В., Солодовник Т. А.