Современные информационные технологии в лингвистике

Петрасова С. В. Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці : навч. посібник з курсу «Актуальні проблеми прикладної та теоретичної лінгвістики» для студентів спеціальності «Прикладна та комп’ютерна лінгвістика» / С. В. Петрасова, Н. Ф. Хайрова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2020. — 124 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Петрасова С. В., Хайрова Н. Ф.