Контроль в системе управленческих технологий

Пономарьов О. С. Контроль в системі управлінських технологій : навч.-метод, посібник / О. С. Пономарьов, Т. В. Гура ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 48 с.
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: