Радиоэкология

Радіоекологія : підручник / Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорєв, В. Ф. Моїсєєв, В. Б. Байрачний, Н. М. Омельченко, Є. В. Манойло, А. Ю. Масікевич, В. М. Бабенко, І. В. Пітак, Н. Я. Хлистун, М. К. Черкашина, Р. А. Гольонко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Чернівці : Місто, 2018. — 450 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Масикевич Ю. Г., Шапорев В. П., Моисеев В. Ф., Байрачный В. Б., Омельченко Н. Н., Манойло Е. В., Масикевич А. Ю., Бабенко В. Н., Питак И. В., Хлистун Н. Я., Черкашина М. К., Гольонко Р. А.