Дидактические системы в высшей школе

Романовський О. Г. Дидактичні системи у вищій школі : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський, Т. О. Солодовник ; заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т «Харьк. політехн. ін-т» — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 86 с. —  Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: 
Романовский А. Г., Солодовник Т. А.