Надежность, техническое диагностирование и эксплуатация гидро- и пневмоприводов

Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів : навч. посібник / П. М. Андренко, А. Ю. Лебедєв, О. В. Дмитрієнко, М. С. Свинаренко ; ред. П. М. Андренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Харків. нац. ун-т будівництва та архітектури. — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 518 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Андренко П. Н., Лебедев А. Ю., Дмитриенко О. В., Свинаренко М. С.