Геоинформационные технологии

Геоінформаційні технології : підручник / І. В. Пітак, А. А. Негадайлов, О. Я. Пітак, Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорев, Л. Д. Пляцук, Н. М. Самойленко, В. Ф. Моісеєв, А. Ю. Масікевич, Є. В. Манойло, Н. Г. Пономарьова, Б. М. Комариста ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 296 с. : табл., рис.
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Питак И. В., Негадайлов А. А., Питак О. Я., Масикевич Ю. Г., Шапорев В. П., Пляцук Л. Д., Самойленко Н. Н., Моисеев В. Ф., Масикевич А. Ю., Манойло Е. В., Пономарева Н. Г., Комаристая Б. Н.