Введение в квантовую метрологию

Вступ до квантової метрології : підручник / Ю. Ф. Павленко, С. І. Кондрашов, П. І. Неєжмаков, Н. М. Маслова, Т. В. Дроздова ; ред. Ю. Ф. Павленка ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : ФОП Мезіна В. В., 2017. — 244 с.

Справка об авторах и перечень их публикаций: Павленко Ю. Ф., Кондрашов С. И., Неежмаков П. И., Маслова Н. М., Дроздова Т. В.