Системы подрессоривания военных гусеничных и колесных машин: расчет и синтез

Дущенко В. В. Системи підресорювання військових гусеничних і колісних машин: розрахунок та синтез : навч. посібник / В. В. Дущенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 336 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Дущенко В. В.