Современные тенденции международных экономических отношений. Экономическая интеграция Украины в мировое хозяйство

Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство : колективна монографія / редкол.: І. М. Посохов, П. Г. Перерва, О. Д. Матросов, В. Г. Дюжев, В. О. Матросова ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 450 с.: іл.
 
Справка об авторах и перечень их публикаций:
Посохов И. М., Перерва П. Г., Матросов А. Д., Дюжев В. Г., Матросова В. А.