Техника материальных потоков логистических систем

Техніка матеріальних потоків логістичних систем : навч. посібник / О. В. Григоров, Г. О. Аніщенко, В. В. Стрижак, Н. О. Петренко, М. Г. Стрижак, М. В. Цебренко, А. О. Окунь, Д. М. Зюбанова ; заг. ред. О. В. Григоров ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 496 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Григоров О. В., Анищенко Г. О., Стрижак В. В., Петренко Н. А., Стрижак М. Г., Цебренко М. В., Окунь А. О., Зюбанова Д. М.