Педагогика понимания как перспективное направление развития высшего образования

Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік, Ж. Б. Богдан ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 260 с.

Справка об авторах и перечень их публикаций: