Общая химия

Загальна хімія : навч. посібник / В. І. Булавін, Т. В. Школьнікова, М. В. Ведь, Т. П. Ярошок, А. В. Крамаренко, М. М. Волобуєв, І. І. Степанова, І. М. Рищенко, О. І. Русінов, Т. В. Мельник, І. В. Асєєва ; заг. ред. Булавін В. І. ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т»». — Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. — 376 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Булавин В. И., Школьникова Т. В., Ведь М. В., Ярошок Т. П., Крамаренко А. В., Волобуев М. Н., Степанова И. И., Рыщенко И. М. Русинов А. И., Мельник Т. В., Асеева И. В.