Международные экономические отношения: бакалаврский курс. Ч. 2, т. 1

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс : навч. посібник.  Ч. 2, т. 1 / [І. М. Посохов, Ю. В. Жадан, А. Ю. Кабиш, П. Г. Перерва, Н. П. Ткачева, В. Г. Дюжев, О. В. Чепіжко, П. А. Падалка, О. І. Савченко, О. О. Носирєв, І. А. Федоренко, О. М. Синіговець, І. О. Новік, О. С. Чмельова, К. М. Сокол, Л. П. Гарник] ; редкол.: І. М Посохов, В. Г. Дюжев, О. Д. Матросов, В. О. Черепанова, Я. А. Максименко, Л. С. Стригуль ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Навч.-наук. ін-т економіки, менеджменту і міжнар. бізнесу. — Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. — 760 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Посохов И. М., Жадан Ю. В., Кабыш А. Ю., Перерва П. Г., Ткачева Н. П., Дюжев В. Г., Чепижко Е. В., Падалка П. А., Савченко О. И., Носирев О. О., Федоренко И. А., Синиговец О. Н., Новик И. А., Чмельова О. С., Сокол Е. М., Гарник Л. П.