Международные экономические отношения: бакалаврский курс. Ч. 2, т. 2

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс : навч. посібник. Ч. 2, т. 2 / [С. І. Архієреєв, Ф. В. Абрамов, Н. М. Волоснікова, Н. Н. Губанова, Т. А. Дяченко, В. М. Двінських, В. Г. Дюжев, Ю. В. Жадан, Ю. В. Єгорова, А. Ю. Кабиш, С. О. Климова, В. М. Лісовицький, Я. А. Максименко, А. С. Митрофанова, І. М. Посохов, О. В. Попадинець, Н. Б. Решетняк, О. В. Решетняк, В. П. Решетило, Т. В. Рябова, І. В. Сідельнікова, С. В. Сусліков, І. Є. Тимченко, Е. В. Чепижко, Т. І. Чорна, І. В. Шкодіна, В. В. Яцина] ; редкол.: І. М Посохов, В. Г. Дюжев, О. Д. Матросов, В. О. Черепанова, Я. А. Максименко, Л. С. Стригуль, С. І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Навч.-наук. ін-т економіки, менеджменту і міжнар. бізнесу. — Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. — 702 с. : табл., рис.

Справка об авторах и перечень их публикаций: Архиереев С. И., Абрамов Ф. В., Волосникова Н. Н., Губанова Н. Н., Дяченко Т. А., Двинских В. Н., Дюжев В. Г., Жадан Ю. В., Егорова Ю. В., Кабыш А. Ю., Климова С. О., Лисовицкий В. Н., Максименко Я. А., Митрофанова А. С., Посохов И. М., Попадинец Е. В., Решетняк Н. Б., Решетняк Е. В., Решетило В. П., Рябова Т. В., Сидельникова И. В., Сидельникова В. К., Сусликов С. В., Тимченко И. Е., Чепижко Е. В., Чорна Т. И., Шкодина И. В., Яцына В. В.