Таможенное дело

Чекмасова І. А. Митна справа : навч. посіб. для студентів спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Оподаткування» / І. А. Чекмасова, В. А. Міщенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 219 с. : рис., табл.
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Чекмасова И. А., Мищенко В. А.