Технология формирования команд в организациях

Технологія формування команд в організаціях : навч. посібник / Л. М. Карамушка, О. Г. Романовський, О. А. Філь, В. О. Михайленко, І. Г. Васильєва ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології АПН України, Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Київ ; Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — 184 с.

Справка об авторах и перечень их публикаций: 
Карамушка Л. Н., Романовский А. Г., Филь Е. А, Михайленко В. А., Васильева И. Г.