Теория и методы исследования и испытания пластмасс, клеев и герметиков

Підгорна Л. П. Теорія та методи дослідження і випробування пластмас, клеїв і герметиків : навч. посібник / Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина, В. В. Лебедєв ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 268 с. 

Справка об авторах и перечень их публикаций: Подгорная Л. Ф., Черкашина А. Н., Лебедев В. В.