Технология фосфорсодержащих удобрений, кислот и солей

Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей : підручник / І. М. Астрелін, Л. Л. Товажнянський, Г. І. Гринь, М. В. Кошовець, І. Г. Зезекало ; ред. Л. Л. Товажнянський ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т,. — Харків : Підручник НТУ  «ХПІ», 2011. — 288 с. : табл., рис.

Справка об авторах и перечень их публикаций
Астрелин И. М., Товажнянский Л. Л., Гринь Г. И., Кошовец Н. В., Зезекало И. Г.