Очерки истории развития прикладных технических наук в Украине. Из опыта Харьковского политехнического института

Тверитникова О. Є. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія / О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; заг. ред. Е. К. Посвятенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». —  Xарків : НТУ «ХПІ», 2015. — 272 с.

Справка об авторах и перечень их публикаций: Тверитникова Е. Е., Посвятенко Н. И., Мельник Т. В.​