Основы электроники и микропроцессорной техники

Болюх В. Ф. Основи електроніки та мікропроцесорної техніки : навч. посібник / В. Ф. Болюх, В. Г. Данько ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Київ : Освіта України, 2011. — 257 с. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: