Инженерная психология в системах «человек-машина»

Романовський, О. Г. Інженерна психологія у системах «людина–машина» : підручник / О. Г. Романовський, Б. І. Фурманець, Ю. І. Панфілов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 336 с.

Справка об авторах и перечень их публикаций