Химия р5-элементов и их соединений

Хімія р5-елементів та їх сполук : навч. посібник / А. М. Бутенко, В. І. Булавін, І. М. Рищенко, Я. С. Марченко, Г. І. Гуріна, О. І. Русінов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2011. — 240 с.

Справка об авторах и перечень их публикаций
Бутенко А. Н., Булавин В. И., Рыщенко И. М., Марченко Я. С., Гурина Г. И., Русинов А. И.