Аудит и оценка управленческой деятельности

Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник / О. Г. Романовський, М. В. Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с.

Справка об авторах и перечень их публикаций
Романовский А. Г., Черкашина М. В., Науменко М. А., Грабовский E. Н., Гура Т. В., Воробьева Е. В.