Государственное и региональное управление

Державне та регіональне управління : навч. посібник / С. І. Архієреєв, Н. Н. Губанова, О. В. Кузьменко, А. С. Митрофанова ; ред. С. І. Архієреєв ; Нац. техн. ​ун-т ​«​Харків. політехн. ін-т»​. — Харків : Іванченко І. С., 2018. — 127 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Архиереев С. И., Губанова Н. Н., Кузьменко А. В., Митрофанова А. С.