Глобальная экономика

Глобальна економіка = Global economics : навч. посібник для студентів зі спец. «Економіка», «Маркетинг», «Облік і оподаткування» / С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова, Н. Н. Губанова, О. О. Демьохіна, Т. А. Дяченко, С. О. Климова, Я. А. Максименко, А. С. Митрофанова, О. В. Назаренко, Н. Б. Решетняк, В. В. Яцина ; ред С. І. Архієреєв ; Нац. техн. ​ун-т ​«​Харків. політехн. ін-т»​. — Харків : ФОП Іванченко І. С., 2018. — 187 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Архиереев С. И., Волосникова Н. Н., Губанова Н. Н., Демехина Е. А., Дяченко Т. А., Климова С. О., Максименко Я. А., Митрофанова А. С., Назаренко Е. В., Решетняк Н. Б., Яцына В. В.