Технологія NPCа-добрив з використанням карбаміду та фосфоритів з низьким вмістом фосфору (V) оксиду

Вецнер Ю. І. Технологія NPCа-добрив з використанням карбаміду та фосфоритів
з низьким вмістом фосфору (V) оксиду [Рукопис] : дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 /
Ю. І. Вецнер ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків, 2015. – 165 с.
Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 28 грудня 2015 року