Моделі та інформаційна технологія забезпечення компетентності випускників вищого навчального закладу з урахуванням вимог роботодавця

Загородня Т. М. Моделі та інформаційна технологія забезпечення компетентності
випускників вищого навчального закладу з урахуванням вимог роботодавця [Рукопис] :
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Т. М. Загородня ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. –
172 с.

Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 16 грудня 2015 року