Нормативные документы

Законы Украины

«Про відпустки»  Закон Украины от 15 ноября 1996 года N 504/96-ВР. (Редакция по состоянию на 15 июля 2021 года N 1667-IX).
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» — Закон Украины от 16 ноября 2000 года. (Редакция по состоянию на 5 ноября 2021 года N 1871-IX N 2109-III).
«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» 
 Закон Украины от 18 мая 2004 года N 1727-IV. (Редакция по состоянию на 2 июня 2020 года N 646-IX).
«Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 
— Закон Украины от 16 ноября 2000 года N 2109-III. (Редакция по состоянию на 5 ноября 2021 года N 1871-IX).
«Про культуру» 
— Закон Украины от 14.12.2010 № 2778-VI (Редакция по состоянию на 04.12.2021 года).
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 
 Закон Украины от 21 марта 1991 года N 875-XII (Редакция по состоянию на 15 июля 2021 года N 1664-IX).
«Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я» 
— Закон Украины от 3 декабря 2020 года N 1053-IX (Редакция по состоянию на 15 декабря 2021 года N 1962-IX).
«Про соціальні послуги» 
— Закон Украины от 17 января 2019 года N 2671-VIII (Редакция по состоянию на 16 ноября 2021 года N 1875-IX).
«Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» 
— Закон Украины от 21 июня 2001 года N 2558-III. (Редакция по состоянию на 16 ноября 2021 года N 1875-IX).
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
— Закон Украины от 22 октября 1993 года N 3551-XII. (Редакция по состоянию на 18 декабря 2018 года N 12-р/2018).
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
— Закон Украины от 28 февраля 1991 года N 796-XII. (Редакция по состоянию на 7 апреля 2021 года N 1-р(II)/2021).
«Сімейний Кодекс України»  
от 10 января 2002 года N 2947-III. (Редакция по состоянию на 5 ноября 2021 года N 1871-IX, ОВУ, 2021 р., N 94, ст. 6047).

 Указы Президента Украины

«Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року» — Указ Президента Украины от 12 марта 2021 года N 94/2021.

Постановления Кабинета Министров Украины

«Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг» — Постановление Кабинета Министров Украины от 3 марта 2020 года N 185.
«Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022 - 2027 роки» — Распоряжение Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2021 года N 1619-р.

Приказы Министерства образования и науки Украины

«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність» — Приказ Министерства образования и науки Украины, Министерства охраны здоровья Украины от 27 декабря 2016 года N 1707/29837. (Редакция по состоянию на 14 февраля 2019 года N 194/331).

Решения Харьковского городского совета

«Про створення комунального закладу «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради»» — Решение 19 сессии 7 созыва Харьковского городского совета от 18.04.2018 № 1075/18

Международные документы

«Загальна декларація прав людини» — Принята и провозглашена резолюцией 217 A (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.
«Конвенція про права дитини»
— от 20 ноября 1989 года. Конвенция ратифицирована Постановлением ВСУ № 789-XII от 27.02.91. (Редакция по состоянию на 21 декабря 1995 года).
«Конвенція про права осіб з інвалідністю» — Ратифицирована Законом № 1767-VI от 16.12.2009 года.