Технологія виробництва та переробки полімерів медико-біологічного призначення

Технологія виробництва та переробки полімерів медико-біологічного призначення : навч. посібник / В. Л. Авраменко [​та ​ін.] ; НТУ “ХПІ”. —​ ​Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — ​356 с.