Професійна відповідальність у спортивній педагогіці

Пономарьов, О. С. Професійна відповідальність у спортивній педагогіці : навч. посібник / О. С. Пономарьов, Л. В. Зінченко ; НТУ “ХПІ”.  Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 200 с.