Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Безпека життєдіяльності та цивільний захист : підручник / О. Г. Левченко [та ін.] ; НТУУ “КПІ”. — Київ : Каравела, 2019. — 268 с.