Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / КНУ.   Вип. 1(37) / відп. ред. М. Ф. Городній.  Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — 60 с.