Теорія ймовірностей та математична статистика

Коноваленко, О. Є. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч.-метод. посібник / О. Є. Коноваленко, М. А. Ткачук ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 94 с.