Системний аналіз. Теорія та застосування

Панкратова, Н. Д. Системний аналіз. Теорія та застосування : підручник / Н. Д. Панкратова ; НАНУ, НТУУ “КПІ”, ІПСА НАНУ.  Київ : Наук. думка, 2018. — 347 с.