Розв’язування задач із фізики: механіка, молекулярна фізика, термодинаміка

Лисенко, О. В. Розв’язування задач із фізики: механіка, молекулярна фізика, термодинаміка : навч. посібник ​/ О. В. Лисенко, В. В. Коваль, М. Ю. Ромбовський ; СумДУ. —​ Суми : СумДУ, 2017. — 302 с.