Оптимальні системи управління

Оптимальні системи управління : навч. посібник / О. А. Стенін [та ін.] ; «​НТУУ КПІ». —​ Київ : КПІ, 2017. — 172 с.