Гідродинаміка і тепломасообмін газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах

Туз, В. О. Гідродинаміка і тепломасообмін газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах / В. О. Туз, Н. Л. Лебедь​ ; КПІ. —​  Харків : Бровін О. В., 2018. — 220 с.