Математика. Физика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Ітераційні алгоритми індуктивного моделювання

Степашко, В. С. Ітераційні алгоритми індуктивного моделювання / В. С. Степашко, О. С. Булгакова, В. В. Зосімов​ ; НАНУ, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем. —​  Київ : Наук. думка, 2018. — 191 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 871

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 871 : Фізико-математичні науки / відп. ред. П. І. Каленюк. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 123 с.


Теорія ймовірностей і математична статистика

Білоцерківський, О. Б. Теорія ймовірностей і математична статистика : практикум / О. Б. Білоцерківський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : Друкарня Мадрид, 2018. — 170 с.


Інженерна геометрія

Браілов, О. Ю. Інженерна геометрія : підручник / О. Ю. Браілов ; ОДАБА. —​  Київ : Каравела, 2017. — 516 с.


Nonlinear Dynamics-2016

Nonlinear Dynamics-2016 = Нелінійна динаміка-2016 : 5tn International conference, Kharkov, 27-30 september / National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" ; дар. А. П. Марченко. — Kharkov : [s. n.], 2016. — 538 p.


Основы физики твердого тела

Багмут, А. Г. Основы физики твердого тела : учеб.-метод. пособие / А. Г. Багмут, А. А. Дроздова ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 100 с.


Страницы