Теорія прийняття рішень

Некрасова, Марія Володимирівна. Теорія прийняття рішень : навч.-метод. посібник / М. В. Некрасова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 60 с. : табл., рис.