Теорія ймовірностей і математична статистика

 Білоцерківський, О. Б. Теорія ймовірностей і математична статистика : текст лекцій / О. Б. Білоцерківський ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2016. — 94 с.