Теорія визначників. Методи обчислення визначників N-го порядку

Сердюк, І. В. Теорія визначників. Методи обчислення визначників N-го порядку : навч. посібник / І. В. Сердюк, О. Б. Ахієзер, О. В. Дунаєвська ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 256 с.