Спеціальні проекційні зображення в нарисній геометрії

Даниленко, В. Я. Спеціальні проекційні зображення в нарисній геометрії : конспект лекцій / В. Я. Даниленко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 52 с.