Процеси теплообміну у мініатюрних випарно-конденсаційних системах охолодження

Кравець, В. Ю. Процеси теплообміну у мініатюрних випарно-конденсаційних системах охолодження : монографія / В. Ю. Кравець ; НТУУ “КПІ”. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2018. — 288 с.