Прикладні проблеми механіки і математики. Вип. 16

Прикладні проблеми механіки і математики : наук. зб.  Вип. 16 / ІППММ ; дар. Р. М. Кушнір ; гол. ред. Р. М. Кушнір.  Львів : ІППММ НАН України, 2018. — 158 с.