Математичні моделі та чисельні методи в задачах механіки суцільного середовища

Ванін, В. А. Математичні моделі та чисельні методи в задачах механіки суцільного середовища : навч. посібник / В. А. Ванін ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 205 с.