Збірник розрахунково-графічних завдань з вищої математики

Збірник розрахунково-графічних завдань з вищої математики : у 2 ч. — Ч. 1 / Н. О. Чікіна [та ін.] ; ред. Н. О. Чікіна ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — ​224 с.