Використання методу рекурентних співвідношень для обчислення визначників N-го порядку

Сердюк, І. В. Використання методу рекурентних співвідношень для обчислення визначників N-го порядку : навч. посібник / І. В. Сердюк, О. Б. Ахієзер, О. І. Дунаєвська ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 174 с.