Визначальні об’єкти нарисної геометрії

Даниленко, В. Я. Визначальні об’єкти нарисної геометрії : конспект лекцій з дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” для студ. усіх спец. / В. Я. Даниленко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 32 с.