Взаємодія фізичних полів з наноструктурованими матеріалами

Взаємодія фізичних полів з наноструктурованими матеріалами : монографія / В. І. Григорук [та ін.] ; КНУ. — Київ : Каравела, 2018. — 382 с. : рис.